THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 

Java_Developer

[RELIPA SOFTWARE] Hiring Java Web Developers, 700$ ~ 1200$

Mô tả công việc    Tham gia phát triển…
TLGD

Tuyển trợ lý Giám đốc (Tiếng Nhật N2)

Mô tả công việc Hỗ trợ quản lý thông tin khách…
HCNS

Tuyển chuyên viên hành chính nhân sự (Lương từ 500$ - 700$)

Mô tả công việc Tham mưu, tư vấn cho Trưởng…
LTV_RUBY

Tuyển lập trình viên Ruby (Lương từ 500$ - 1000$)

Mô tả công việc Tham gia phát triển các dự án…