Về Relipa Software

Thành lập năm 2016, Relipa hướng tới là công ty chuyên outsourcing cho thị trường Nhật Bản

ở các lĩnh vực như mobile – web application, cũng như các hệ thống nghiệp vụ

Thế mạnh: đội ngũ Founder là những du học sinh tốt nghiệp trường đại học Nhật Bản

nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phần mềm

  • Tâm huyết trong từng dòng code

  • Trách nhiệm với bản thân, đồng đội, công ty và khách hàng

  • Thích ứng nhanh là điểm mạnh